Uncategorized

REKLAM ALANI
.Net Core Web Api de kullanılan action metotlar belirli http requestleri karşılayarak belirli responselar dönen metotlardır. Bu action metotlarda isteği karşılamak ve parametre geçebilmek için kullanılan FromRoute, FromQuery, FromBody gibi bazı attributelar mevcuttur. FromRoute Nedir ? Aşağıda Id bazlı olarak bir Get isteğini karşılayacak controller örneğini görüyoruz. Aslında bu default...
28.09.2023
0
4
Entity Framework Core Include Nedir ? Include yapısı ilişkisel tablolar arasında bağlantıyı kurmaya yaran ve eager loading operasyonunu yapmamızı sağlayan bir fonksiyondur. Üretilen bir sorguya, diğer ilişkisel tabloların dahil edilmesini sağlar. Include yapılanmasını incelemek için entitylerimizi oluşturalım. Yukarıdaki entitylerimizde Include’u kullanmak için aşağıdaki gibi bir kullanım sağlamalıyız. Burada context’ten Employee...
14.09.2023
0
12
//EF CORE 1) VERİ GÜNCELLEMEBir verinin güncellenmesi için ilk önce DB üzerinden ilgili veriye erişmek gerekir. Veriyi context üzerinden elde ettikten sonra ilgili güncelleme işlemleri gerçekleştirilebilir. 2) ChangeTracker Nedir?ChangeTracker, context üzerinden gelen verilerin takibinden sorumlu bir mekanizmadır. Bu takip mekanizması sayesinde context üzerinden gelen verilerle ilgili işlemler neticesinde update yahut...
12.09.2023
0
4
Abstract classlar ve interfaceler aslında birbirinden tamamen farklı yapılardır. Aşağıda kısaca hem abstract classlardan hem de interfacelerden bahsedip nasıl kullanıldıklarını ve farklarını açıklayalım. Abstract Class Nedir ? Abstract classlar base class olarak kullanılan yapılardır. Abstract classlardan nesne örneği yaratılamadığından dolayı zorunlu olarak başka classlara kalıtım vermek zorundadırlar. Abstract classların içerisinde...
08.01.2023
0
32
Virtual yani sanal keyword’u bir class içerisinde tanımlanan bir metotun, gerekli durumlarda inherit edildiği class da override keyword’u ile ezilerek tekrardan ihtiyaca göre gövdesinin durulmasını sağlamaktadır. Daha açık bir tarif ile, bir class içerisinde bir metot/property tanımladık ve bu class’dan bir başka class’a kalıtım verdik. Base class’da yani kalıtım veren...
08.01.2023
0
15
Automapper nesnelerin karşılıklı olarak otomatik olarak maplenmesi görevini görür. Auto mapper’ın nasıl çalıştığı aşağıdaki örnek .Net Core projesi üzerinden gözlemleyelim. Aşağıdaki resimde Work isimli classımızın içerisinde iki adet property yer alıyor. Ek olarak alttaki örnek classda gözükmeyen BaseEntity adlı class’dan inherit aldığı “Id” propertysi de mevcut. Aşağıdaki resimde de WorkUpdateDto...
10.10.2022
0
23
Extension methods yani genişletebilir metotlar her hangi bir classın orjinalinde değişiklik yapmadan yazılan extension method ile bu class’a farklı özellikler kazandırmaktır. Örnek olarak aşağıdaki hesaplamalar classını extend etmek istediğimiz zaman uygulamamız gereken adımları aşağıda inceleyelim. Hesaplamalar classı için bir extension method yazmak istediğimiz zaman aşağıda yer alan örnekte olduğu gibi...
30.08.2022
0
49
İnşaat proje yönetimi, bir profesyonel yönetim süreci olup, ilk düşünceden itibaren işin tamalanıp malsahibine fiziksel olarak teslim edilinceye kadar geçen süreç içinde süre, maliyet ve kalite kontrolü için hazırlanan prosedürler bütünüdür. Günümüzde var olan inşaat süreçleri ve istekler daha kapsamlı hale geldiğinden ötürü kompleks yapılar ortaya çıkmakta ve bu kompleks...
22.01.2021
0
10
Yüz tanıma sistemlerinin hayatımıza kattığı avantajların incelendiği bir makale okuması yapılmıştır. Bu okumada yararlanılan makaleler sırasıyla “Yeraltı Metro Hatlarında Video Analiz Yöntemiyle Olay Algılama Kontrolünün Gerçekleştirilmesi” , “Video Duygu Analizi” ve “Video dosyaları üzerinde yüz ifade analiz” adlı makalelerdir. Gerçekleştirilen makale okumalarında, yüz tanıma sistemlerinin nasıl çalıştığı, hangi teknolojij alt...
21.01.2021
0
8
Günümüzün en çok kullanılan ve her geçen gün rağbetin arttığı bir teknoloji olan sanallaştırma kelimesini bir çok yerde bir çok farklı kullanım şekilerinde duymak mümkün. Bunun sebebi sanallaştırma teriminin bir çok anlamı ve sanallaştırmanın farklı yöntemleri olmasıdır. Temel olarak sanallaştırmayı mevcut olan bir fiziksel bilgisayarın veya fiziksel donanımın, sanallaştırma teknolojisinin...
15.01.2021
0
18